Zkrácení délky financování vynáší leasing opět vzhůru

Společnost HK - Leasing vás informuje o novele zákona o dani z příjmu, která výrazně zkracuje dobu odpisování u nově pořízeného majetku zařazeného v 1 odpisové skupině na 12 měsíců a ve 2 odpisové skupině na 24 měsíců.

Nově nabízíme produkt, který přináší výhody zkrácení doby leasingu od 24, resp. 12 měsíců, a umožňuje optimalizovat daňovou zátěž zákazníků.

Při koupi nové dopravní techniky a strojů si bude moci podnikatel při využití našeho nového produktu zvolit trvání smlouvy již od 24 měsíců. Tím si zároveň určuje i dobu, za kterou se investice promítne do jeho nákladů. V praxi to znamená, že pokud jsou například náklady na pořízení nového stroje v kalkulaci jeho výrobků rozloženy do časového období 36 měsíců, je pak nejvhodnější zvolit si variantu nového produktu s dobou trvání a splácení 36 měsíců. Zákazník si tak může optimálně regulovat nejen své cash flow, ale i tvorbu zisku, a v dlouhodobějším horizontu řídí i svou likviditu a bonitu, čímž také zvyšuje své možnosti získat provozní úvěry. U 1 odpisové skupiny (např. informační technologie, speciální a zemědělské stroje) je minimální doba trvání smlouvy od 12 měsíců. Tato změna se však týká majetku nově pořízeného prostřednictvím finančního leasingu, kdy nájemce bude jeho prvním uživatelem.

„Novela zákona o dani z příjmu umožňující zkrácení doby odpisování majetku zařazeného do 1 a 2 odpisové skupiny.Jde o jednu z mála krátkodobých protikrizových opatření, jež může pomoci podnikatelům při pořizování nových automobilů, strojů či zařízení. Naším cílem je promítnout toto zvýhodnění i do leasingu. V oblasti financování je dnes leasing,zároveň i jedním z nejdůležitějších a nejdostupnějších forem financování různých investic s minimální vlastním vkladu/akontaci. Musíme však poznamenat, těchto změn využijí zejména společnosti, které jsou v současné době v uspokojivé či dobré finanční situaci, ale potřebují snížit svou daňovou zátěž.

„Odečtením vyšší částky výdajů na pořízení automobilů v roce 2009 firmy kromě jiného využijí i poklesu sazby daně z příjmů mezi roky 2009 a 2010 z 20 na 19 %. Základ daně za rok 2009, kdy je sazba daně z příjmů právnických osob vyšší, bude možné snížit o větší část nákladů spojených s investicí do automobilu.“

1.9.2011

Web vseoleasingu.cz

Na tomto webu se dozvíte spostu užitečných informací ze světa leasingu a financování...

30.10.2010

Finacování strojů a zařízení až s 10 letou splatností !

Významnou činností naší společnosti je financování strojů a zařízení. U leasingu strojů se zaměřujeme na CNC stroje..

24.10.2010

Individuální dovoz vozidel ze zahraničí se vyplatí každému?

Rádi by jste nový nebo ojetý náklaďák,ale ceny v ČR jsou příliš vysoké? Dopředu Vám schválíme leasingovou smlouvu a vozidlo následně dovezeme .

  • Nejdostupnější forma financování
  • Akontace nižší než v úvěru
  • Minimum podkladů ke schválení
  • Rychlé vyřízení žádosti o leasing
  • Výhodné pojištění ve splátce

Výhodný leasing a úvěr


© 2008 - 2011 HK - Leasing | info@hk-leasing.cz | Tel: +420 608 448 233 | Tvorba www stránek Olomouc