Nedostatek pěnez může vyřešit zpětný leasing

Zpětný leasing jako forma refinancování je podstatně méně znám než klasický finanční leasing, a přitom menším nebo zadluženým firmám může výrazně pomoci. Klientovi totiž uvolňuje finanční prostředky, které má „zakonzervovány“ ve svém dlouhodobém majetku. Jeho anglický název „sale and lease back“ lze doslovně přeložit jako „prodat a zpátky pronajmout“. Zpětný leasing funguje jednoduše tak, že leasingová společnost od klienta odkoupí jeho dlouhodobý hmotný majetek a ten mu pak po dohodnutou dobu pronajímá až do úplného splacení. Tím podnikatel nebo firma získají provozní kapitál, který mohou použít na rozšíření výroby, další investici nebo výpomoc do cashflow. Nejčastěji se volí zpětný leasing na výrobní stroje,dopravní prostředky, které před sebou ještě mají velkou část životnosti.

Cenu určí trh - Majetek je leasingové společnosti prodáván prostřednictvím kupní smlouvy, a to za aktuální tržní cenu stanovenou většinou na základě znaleckého posudku. Dodavatelem i nájemcem je v tomto případě stejná osoba, což znamená, že předmět leasingu předává sama sobě. Od okamžiku předání již služba probíhá stejně jako klasický finanční leasing - klient plně užívá svůj původní majetek a splácí jej v souladu se splátkovým kalendářem dohodnutým v leasingové smlouvě. Majetek tedy sice dočasně změní vlastníka, ale uživatele nikoli. Po řádném splacení všech pohledávek je samozřejmostí přechod vlastnictví majetku opět na klienta. Leasingová společnost standardním způsobem vypořádá vzájemné pohledávky a závazky a majetek za dojednanou zůstatkovou cenu odprodá zpět původnímu majiteli.

Zpětný leasing jako forma financování je pro mnoho firem přijatelnější,protože například bankovní úvěr by byl pro zákazníka nedostupný. Většinou ani není třeba hledat ručitele. Výhodou je také rychlost vyřízení.Každá firma se může dostat do nečekaných finančních problémů. Zpětný leasing pak může být jedinou možností, jak bezpečně a poctivě zpeněžit svůj majetek a získat kapitál na svůj provoz.

Příznivý vliv na cash flow - Zpětně leasovaný majetek se dostává mimo rozvahu firmy a splácením se do účetnictví klienta opět postupně „vrací“. Na straně aktiv se původní investiční majetek promění na hotovost, ale přitom nedojde ke vzniku stejně vysokého dluhu na straně pasiv. Z finančního hlediska se klientovi optimalizuje tok hotovosti. Úroky jsou plně srovnatelné s těmi, které se platí například v případě bankovního úvěru. Z toho důvodu by tento finanční produkt mohl oslovit i konečného spotřebitele a být pro něj zajímavou alternativou bazaru. Výhodou je i možnost pojištění předmětu leasingu za zvýhodněné ceny.

Finanční zdroje čerpáme především od: ČSOB Leasing, DS Leasing, Agro Leasing, Oberbank Leasing.

1.9.2011

Web vseoleasingu.cz

Na tomto webu se dozvíte spostu užitečných informací ze světa leasingu a financování...

30.10.2010

Finacování strojů a zařízení až s 10 letou splatností !

Významnou činností naší společnosti je financování strojů a zařízení. U leasingu strojů se zaměřujeme na CNC stroje..

24.10.2010

Individuální dovoz vozidel ze zahraničí se vyplatí každému?

Rádi by jste nový nebo ojetý náklaďák,ale ceny v ČR jsou příliš vysoké? Dopředu Vám schválíme leasingovou smlouvu a vozidlo následně dovezeme .

  • Nejdostupnější forma financování
  • Akontace nižší než v úvěru
  • Minimum podkladů ke schválení
  • Rychlé vyřízení žádosti o leasing
  • Výhodné pojištění ve splátce

Výhodný leasing a úvěr


© 2008 - 2011 HK - Leasing | info@hk-leasing.cz | Tel: +420 608 448 233 | Tvorba www stránek Olomouc